ภาพยนต์ ซามุไร อโยธยา
ใช้ดาบของ Thaitsuki
ใบดาบของไทยสึกิ
ใบดาบที่ดีนั้นจะต้องมีการอบชุบอย่างถูกวิธีให้เต็มตามความจุของเหล็ก ดังนั้น เรื่องของอุณหภูมิ ขณะอบชุบ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีส่วนทำให้ เหล็กนั้นแข็ง หรืออ่อน ทำไมจึงต้องเป็นการอบ ชุบ? แน่นอน คำตอบ ของเรื่องนี้จะต้องเป็น เรื่องของอุณหภูมิ ที่สามารถควบคุมได้ ว่าต้องการที่ อุณหภูมิเท่าไหร่และเป็นระยะ เวลานานขนาดไหน ซึ่ง การเผาชุบบน
Thaitsuki 343/1-2 Talad Kratumban, Samutsakorn, Thailand 74110
TEL: +66 (86) 799 9977, +66 (86) 312 3100 FAX: +66 (34) 479 429
Email: customer@thaitsukisword.com, satit_sivarat@hotmail.com
Design by web-thai.com